Program Európa pre občanov 2014 - 2020 oficiálne zverejnený vo vestníku EÚ

25.04.2014 11:57

24. apríla 2014 bol program Európa pre občanov oficiálne zverejnený vo Úradnom vestníku EÚ. Medzi jenotlivými jazykovmi mutáciami nájdete aj slovenčinu.

Týmto bolo v písomnej forme potvrdené oficiálne zriadenie dotačného programu Európa pre občanov pre roky 2014 - 2020.

Ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať :

  • zverejnenie programovej príručky informujúcej o možnostiach financovania, formulár žiadosti o grant a kalendár podávania žiadostí - začiatkom mája 2014,
  • prvá uzávierka pre podanie žiadostí v rámci opatrení 1.1, 2.1, 2.2 (Európska spoločná pamäť, Družobné mestá, Siete partnerských miest) je predbežne stanovená na 4. júna 2014,
  • uzávierka opatrenia 2.3 sa presúva na 1. septembra 2014,
  • zverejnenie výsledkov uzávierky na operačné/štrukturálne granty z 20. decembra 2013 je stanovené v priebehu mesiaca jún.