Program O krok vpred

01.10.2013 15:37

Nadácia SPP v spolupráci s ADELI Centrom vyhlasuje ďalší ročník programu O krok vpred. Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov s mentálnym alebo telesným postihnutím. V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s ADELI Centrom, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou.

Informácie ako postupovať pri predkladaní žiadostí a formulár na stiahnutie nájdete v priložených dokumentoch.

Žiadosti spolu s formulárom je potrebné doručiť poštou na adresu: Nadácia SPP, P.O.Box 147, 810 00 Bratislava najneskôr do 25. októbra 2013.
Konzultácie Vám rada poskytne Jana Fúseková na tel. čísle: 0907 987 981, alebo mailom na: jana@nadaciaspp.sk