Program obnovy dediny 2014 Posledná aktualizácia: 11. októbra 2013

11.10.2013 12:29

V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny. V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na tejto web stránke kliknutím na logo uvedené nižšie.

Na tejto stránke v časti Dokumenty na stiahnutie si môžte stiahnuť jednak Usmernenie pre POD platné pre rok 2014, jednak zoznam príloh na kontrolui, ako aj tlačivo na zostavenie rozpčtu pre vašu žiadosť. Zároveň tam nájdete aj podrobný manuál k vypĺňaniu elektronického formulára. Tento dokument budeme pravidelne aktualizovať v závislosti na vykonaných zmenách a vašich pripomienkach.

Keďže daná aplikácia je aj pre nás novinkou, prosíme vás o trpezlivosť, zhovievavosť a spoluprácu. Prosíme vás ihneď avizovať akýkoľvek problém. Kontaky na nás nájdete na konci tejto stránky.

Vstup do aplikácie webPOD:

Dôležité upozornenie: Na vstup do webovej aplikácie sa môžu registrovať zástupcovia oprávnených žiadateľov – obcí alebo mikroregiónov a ako kontaktnú e-mailovú adresu musia udať oficiálny e-mailový kontakt. Súkromné adresy, adresy registrované na verejných e-mailových serveroch (gmail, azet, a podobne) budú uznané, až keď dokážete, že ich používate ako obecný e-mail. E-maily iných subjektov (regionálne rozvojové agentúry, projektanti a pod.) nemôžu byť v aplikácii zaregistrované, nakoľko tieto subjekty nie sú oprávneným žiadateľom.

9.10.2013: Keďže majú niektorí problémy s registráciou, venujte pozornosť nasledobvnému oznamu: Aplikácia je optimalizovaná pre prehliadače:Chrome / Chromium, Firefox 20+, Opera 10+. V prehliadačoch Internet Explorer a Safari ste nám nahlásili chyby, ktoré sa práve snažíme odstrániť. Ak je to možné, použite prosím podporované prehliadače.

Ak máte akýkoľvek problém - či s registráciou alebo so zadávaním údajov, nečakajte a hneď nás kontaktujte, aby sme daný problém vedeli čím skôr vyriešiť.

Ďalej upozorňujeme žiadateľov, že potvrdenie žiadosti o registráciu (potvrdzujúci e-mail o registrácii) bude prebiehať operatívne počas pracovných dní v rámci pracovnej doby. Počas víkendov a mimo pracovnej doby sa môže doba potvrdenia predĺžiť.

Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do   31. 10. 2013 18,00 (rozhoduje dátum doručenia na SAŽP nie dátum odoslania, ako to bolo po minulé roky).