Program OPORA

07.03.2016 13:12

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2016 je program zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Termín uzávierky pre podávanie projektov je 6.4.2016.

Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru na www.nadaciaspp.egrant.sk