Program školení pre potenciálnych žiadateľov v I. prioritnej osi programu (Interreg V-A Poľsko-Slovensko).

19.05.2016 08:14

Nižšie je uvedený rámcový program školení pre žiadateľov v I. prioritnej osi. Začiatok školení vo Wisle, Muszyne, Krasiczyne, Belej i Poprade bude o rovnakej hodine. Prosíme, aby ste sa oboznámili s programom.

Zároveň Vás informujeme, že počas školení je zabezpečený obed. Doprava, ubytovanie a prípadné ďalšie občerstvenie je vo vlastnej réžii účastníkov.

Rámcový program školení:

Všeobecná časť:

8:30 – 9:00 hod. - Registrácia účastníkov

9:00 – 11:00 hod. - Prezentácia Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko

11:00 – 11:15 hod. - Prestávka na kávu

11:15 – 12:15 hod. - Príprava projektu v rámci Programu

12:15 – 13:15 hod. - Obedná prestávka

13:15 – 15:15 hod. - Informácia – kľúč k úspechu, Príprava rozpočtu

15:15 – 15:30 hod. - Prestávka na kávu

15:30 – 17:15 hod. - Ako správne pripraviť finančno – ekonomickú analýzu

 

Workshop:

8:30 – 9:00 hod. - Registrácia účastníkov

9:00 – 10:15 hod. - Generátor – časť I

10:15 – 10:30 hod. - Prestávka na kávu

10:30 – 12:00 hod. - Generátor – časť II

12:00 – 13:00 hod. - Obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod. - Generátor – časť III

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/208WS1Y