Program ,,Tu sa nám páči, tu chceme žiť" 2019

11.04.2019 10:10

Organizuje sa 12. ročník programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ 2019, viac informácií nájdete na stránke https://www.tusanampacituchcemezit.sk/sk/aktualny-12-rocnik/