Program URBACT III - zapojte sa do implementačných sietí

11.05.2016 09:19

Vážená pani primátorka, vážený pán primátor,

veríme, že aj Vaše mesto čelí problémom, s ktorými zápasia mnohé iné mestá v Európe. Vieme si tiež predstaviť, že popri množstve každodenných povinností a operatívnych úloh sa Vám výmena skúseností s inými a ešte k tomu zahraničnými partnermi môže zdať prílišným luxusom. Chceme Vás však ubezpečiť, že tí, ktorí skúsili riešiť svoje problémy v spoločnej diskusii v rámci programu URBACT sú dôkazom toho,  že takáto medzinárodná výmena nie je stratou času ani finančných prostriedkov. I keď nejestvujú univerzálne použiteľné riešenia, vzájomné porovnávanie a hľadanie vlastných riešení v konfrontácii so zahraničnými partnermi prináša inšpiratívne nápady. Dovoľujeme si preto dať Vám do pozornosti stránku programu URBACT, na ktorej, veríme, môžete nájsť aj námety, podnetné pre riešenie problémov Vášho mesta.

Databázu projektových zámerov, „Partner Marketplace“, do ktorých mestá hľadajú potenciálnych partnerov, nájdete na stránke https://urbact.eu/looking-partners-your-project-idea-marketplace-now-open Rovnako tu môžete zverejniť aj vlastný projektový zámer.

Aktuálne je otvorená výzva na tvorbu implementačných sietí (22. marec – 22. jún 2016). Hlavným cieľom implementačných sietí je zlepšiť kapacitu miest na riadenie udržateľných mestských politík a zlepšiť realizáciu integrovaných mestských stratégií a akčných plánov. Operačný program URBACT III, ktorý sa realizuje v programovom období 2014-2020, slúži na výmenu skúseností a na vzdelávanie v rámci Európy a tým podporuje udržateľný rozvoj miest.

Čo môžu mestá získať? Mestá (najmä malé a stredne veľké), často nemajú prostriedky na to, aby samy identifikovali a zavádzali príklady dobrej praxe – a v období úsporných opatrení sa tento problém ešte viac zhoršuje. URBACT III môže byť relatívne nízkonákladovou cestou pre prístup k najnovšiemu mysleniu a praxi vo všetkých mestách po celej Európe. Program kombinuje prístup k know-how s praktickým odovzdávaním skúseností.

Aktuálne informácie k OP URBACT III nájdete na stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR www.mindop.sk, v sekcii výstavba – mestský rozvoj:  https://www.mindop.sk/index/index.php?ids=110323

 

A na stránke programu https://urbact.eu/

Urbact-letak-web.pdf (354542)

Ak máte ďalšie otázky, sme vám k dispozícii:   urbact@mindop.sk

 

Tím URBACT

URBACT_Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava