Program Vedieť viac prijíma projekty do 24.júna 2016

06.05.2016 09:37

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Uzávierka predkladania žiadostí
24. júna 2016 do 24.00

Suma určená na prerozdelenie
30 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.

Zdroj: Nadácia Tatra banky