Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenčine je na svete (Európa pre občanov).

06.02.2017 15:34

Od 3.2.2017 nájdete na web stránke agentúry EACEA (https://bit.ly/1pxX5un) Programového sprievodcu aj v slovenskom jazyku. Dokument poskytuje návod ako žiadať o grant v programe Európa pre občanov.

 

Dokument na stiahnutie:

- Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenskom jazyku (https://bit.ly/2jU8gQh)

 

Ďalšie užitočné dokumenty, ktoré Vám môžu pomôcť pri písaní grantu nájdete na stránke www.europapreobcanov.sk.

 

Pripomíname termíny uzávierok pre projektové granty v roku 2017:

- 1. marec 2017, do 12:00 hod. - uzávierka pre opatrenia 1.1 Európska pamiatka, 2.1 Družobné mestá, 2.2 Siete medzi mestami a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti.

 

- 1. september 2017, do 12:00 hod. - uzávierka pre opatrenia 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2jFsz8P