Progresívne, cenovo dostupné bývanie - 2. odborná konferencia pre samosprávy

03.04.2014 13:40

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky organizuje 2. odbornú konferenciu pre samosprávy, ktorá je určená predovšetkým predstaviteľom samosprávy, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore rozvoja bývania prostredníctvom výstavby bytov podporených z verejných zdrojov. Konferencia vyvrcholí slávnostným vyhodnotením 16. ročníka verejnej neanonymnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie.

K hlavným témam bude patriť pripravovaná Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, ako aj Stratégia obnovy fondu bytových a nebytových budov v SR, nový stavebný zákon, problematika verejného obstarávania, novela zákona o sociálnych službách, programové obdobie EÚ 2014-2020 a Integrovaný regionálny operačný program.

Konečná verzia programu bude uverejnená na stránkach ministerstva v priebehu mesiaca apríl.

Konferencia sa uskutoční sa dňa 22. mája 2014 v Bratislave, v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o. (ÚVS), na Bárdošovej ul. 33 so začiatkom o 9:00 hod.

Na konferenciu je možné  prihlásiť sa už teraz zaslaním vyplnenej návratky. Návratku je možné stiahnuť na stránke ministerstva.

Počet miest na konferenciu je limitovaný. Predbežná uzávierka prihlášok na konferenciu je 5. mája 2014.