Projekt Komunity priateľské deťom

23.07.2014 10:01

Nadácia pre deti Slovenska realizuje projekt Komunity priateľské deťom. Cielene sa snaží samosprávam a organizáciám v nich pôsobiacich pomáhať lepšie zohľadňovať aktuálne potreby detí a mladých ľudí pri nastavovaní svojich programov, aktivít a politík.

Využite túto ponuku na  vytváranie  komunity, ktorá podporou rozvoja  záujmov a napĺňaním potrieb detí a mládeže  vytvára podmienky pre ich aktívny, perspektívny  a zmysluplný život v danej komunite.

Viac informácií v prílohe.