Projekty financované z EÚ budú musieť spĺňať kritériá zelenej obnovy

31.07.2020 13:13

Akýkoľvek projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie (EÚ) bude musieť spĺňať kritériá zelenej obnovy. Pripomína to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na schválenú dohodu EÚ o záchrannom balíku pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu. Peniaze potrebuje Slovensko podľa envirorezortu použiť na civilizačnú zmenu a na prírode blízke hospodárenie.

Tlačový odbor MŽP uvádza, že momentálne má envirorezort nastavené všeobecné rámce podpory. Tými sú podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizika a odolnosti proti katastrofám, podpora udržateľného vodného hospodárstva, podpora prechodu na obehové hospodárstvo, zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity, zelenej infraštruktúry, najmä v mestskom prostredí, a znižovanie znečistenia vrátane problematiky environmentálnych záťaží a ochrana krajinného rázu. „Detaily si nastavíme v partnerskej dohode a v pláne obnovy s EÚ,“ uviedlo MŽP.

Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom samite v Bruseli dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii nového koronavírusu a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021 - 2027 v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur. Súhlasili s fondom obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou.