Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 plne rezervované. Začína sa tvoriť rezervný zoznam pre žiadosti o príspevok

24.05.2017 11:33

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 boli plne rezervované pre žiadosti o príspevky, ktoré splnili formálne kritéria.

Žiadosti o príspevky, ktoré budú predložené po 21.5.2017 budú zaradené do tzv. rezervného zoznamu – zásobníka projektov.

Po potenciálnom uvoľnení finančných prostriedkov vo fonde budú žiadosti o príspevky, zaradené na rezervnom zozname vrátené do procesu hodnotenia (uvoľnené z rezervného zoznamu).

V prípade, ak by k hodnoteniu žiadosti malo prísť po čase dlhšom (viac ako 30 PD od predloženia žiadosti) predkladateľ bude oslovený s otázkou aktuálnosti jeho predloženej žiadosti. V prípade, ak takáto žiadosť už nebude aktuálna, bude na základe vyjadrenia predkladateľa žiadosti vyradená z rezervného zoznamu.  

 

Zdroj: https://www.eeagrants.sk/1528-sk/prostriedky-bilateralneho-fondu-na-narodnej-urovni-pre-rok-2016-plne-rezervovane-zacina-sa-tvorit-rezervny-zoznam-pre-ziadosti-o-prispevok/