Prvá slovenská výstava venovaná podnikaniu a franchisingu v Bratislave

02.10.2013 14:23

30 - 31. októbra 2013 sa v Palffyho Paláci v Bratislave uskutoční prvá slovenská výstava venovaná podnikaniu a franchisingu.Výstava prinesie informácie na témy financovania, rozvoja podnikania, vzdelávania, odbornej prípravy, koučovania pre začínajúcich, alebo malých podnikateľov. Hlavným odborným parterom výstavy je Slovenská franchisingová asociácia. Podujatie podporuje aj Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Výstava, ktorá bude prebiehať v spojení s obsahovo bohatou konferenciou zameranou na:
  • marketing,
  • podnikanie,
  • financovanie a
  • predstavenie franchisingových systémov.
„Našim cieľom je priniesť na slovenský trh kvalitné stretnutie odborníkov a firiem z oblasti franchisingu. Prajeme si, aby táto špecializovaná výstava spojená s konferenciou a prezentáciou firiem posilnila a skultivovala slovenský trh a tiež podporila obor ako celok,“ uviedol prezident Slovenskej franchisingovej asociácie Jozef Šétaffy. 

Výstava je určená predovšetkým pre tých, ktorí pôsobia v oblasti malého a stredného podnikania a franchisingu. Je to miesto komunikácie so zákazníkom a záujemcom o nákup franchisingovej licencie, miestom pre prezentáciu nových nápadov a trendov v podnikaní a zároveň predstavuje miesto stretávania odborníkov a podnikateľov so záujmom o franchisingový spôsob podnikania a ponuku franchisingových licencií.
 
Čím chce zaujať návštevníka?
 
Rôznorodosťou franchisingových kaonceptov, prednáškovým programom, kde okrem iného bude možné vypočuť užitočné rady a prezentácie tradičných i nových firiem. Tiež bude možné viesť dialóg s odborníkmi a podnikateľmi, získať zaujímavé kontakty v rámci neoficiálnych a spoločenských častí.
 
Výstava a konferencia prinesie:
  • rozšírenie možností, smerov a ukážky nových ciest v podnikaní
  • kompletné informácie na tému vzniku, financovania, rozvoja podnikania, vzdelávania
  • širokú škálu ponúk začínajúcim podnikateľom
  • zaujímavé kontakty
  • podnetné rady a skúsenosti od podnikateľov etablovaných na českom a slovenskom trhu.
Podrobné informácie na www.vystavafranchisingu.sk.