PRVÁ VÝROČNÁ KONFERENCIA REFERENČNÉHO RÁMCA PRE EURÓPSKE UDRŽATEĽNÉ MESTÁ (9. OKTÓBER - BRUSEL, BE)

02.09.2013 15:02

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) pozýva zástupcov slovenských samospráv na Prvú výročnú konferenciu Referenčného rámca pre európske udržateľné mestá, ktorá sa uskutoční dňa 9. októbra 2013 v Bruseli.

Referenčný rámec pre európske udržateľné mestá (RFSC) vznikol vďaka spoločnej iniciatíve Európskej komisie, členských štátov EÚ a európskych organizácií zastupujúcich záujmy miestnej samosprávy. RFSC je bezplatný online nástroj, ktorý umožňuje výmenu informácií medzi samosprávami s cieľom prispieť k pokroku v oblasti integrovaného a udržateľného rozvoja európskych miest.

Konferencia, na ktorej vystúpi s príspevkom aj eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, sa okrem propagácie nástroja RFSC zameria aj na podporu spolupráce a výmenu skúseností medzi zainteresovanými mestami a úlohu samospráv v perspektíve programovacieho obdobia 2014-2020.

Účasť na konferencii je bezplatná a pre účastníkov bude zabezpečené tlmočenie do anglického, francúzskeho, španielskeho, talianskeho a poľského jazyka.

Program konferencie

Registrácia