Prvé kolo Fotozáťaže vyhrala Envirózová selfie z Topoľčian

24.02.2015 13:18

Fotozáťaž je sprievodná súťaž realizovaná v rámci školského programu a outdoorovej hry Enviróza zameranej na mapovanie environmentálnych záťaží.

Úlohou hráčov v 1. kole súťaže v školskom roku 2014/2015 bolo odfotiť samých seba priamo v teréne. Hodnotenie prihlásených fotografií  sa uskutočnilo na dvoch úrovniach:

Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook. Po jeho ukončení bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (13 002) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Sme tu?  od Barbary Bičárovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).
 
Odborná porota zasadala po ukončení verejného hlasovania. Najviac bodov od porotcov získala fotografia s názvom Príroda – najkrajší ateliér od autorky Karin Hostinskej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany). Autorka víťaznej fotografie získava Cenu poroty – 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.
 

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

www.enviroza.sk