...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Prvé výsledky Atlasu rómskych komunít 2013 sú zverejnené

01.10.2013 13:01

Projekt Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 realizovalo Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Prešovskou univerzitou v Prešove a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Projekt bol hradený z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a UNDP. Na základe údajov z mapovania rómskych komunít Úrad splnomocnenca vlády SR identifikoval najviac znevýhodnené obce a lokality s prítomnosťou MRK, tak aby do nich mohli byť cielene nasmerované príslušné rozvojové intervencie.

Kompletné analýzy na základe údajov z Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 budú odbornej verejnosti predstavené vo 4. Q 2013. Do tohto obdobia zverejňuje ÚSVRK so súhlasom UNDP  prvé  výsledky Atlasu rómskych komunít 2013, ktoré nájdete tu.