Prvé výzvy Shift2Rail

04.01.2016 10:34

Spoločná technologická iniciatíva pre výskum a inovácie v oblasti železničnej dopravy Shift2Rail zverejnila prvné kolo výziev pre podávanie návrhov projektov. Otvorené témy a výzvy sú zverejnené v ročných pracovných plánoch iniciatívy pre obdobie 2015 a 2016. Sú rozdelené podľa toho, či sú určené pre členov alebo nečlenov iniciatívy. Uzávierka zverejnených výziev je stanovená na 17. marca 2016.

Podrobnosti nájdete na Participant Portal. Pri tejto príležitosti sa uskutoční dňa 1. februára 2016 informačný deň k otvoreným výzvam Shift2Rail v spolupráci s ČR, SR a Rakúskom. Pozvánku a program nájdete na stránkach FFG.