Prvým národným cyklokoordinátorom sa stal Peter Klučka

20.08.2013 16:13

Vytvoriť podmienky na rozvoj cyklodopravy na Slovensku, zlepšiť spoluprácu pri budovaní cyklotrás a projektov pre cyklistov, predovšetkým však pritiahnuť na bicykle viac ľudí, bude hlavná úloha národného cyklokoordinátora. Od začiatku augusta túto funkciu zastáva Peter Klučka, jeden z autorov vládou schváleného materiálu Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a dlhoročný propagátor cyklistiky.

 „Čoraz viac ľudí v slovenských mestách používa bicykel nielen ako prostriedok na vyplnenie svojho voľného času, ale aj ako každodenný dopravný prostriedok. Mojím cieľom je ich všemožne podporovať a presviedčať ďalších ľudí, že rozhodnutie presadnúť na bicykel je správne pre nich, ako aj pre spoločnosť, v ktorej žijú,“ povedal národný cyklokoordinátor Peter Klučka.

Podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky je súčasťou snahy rezortu o celkovú podporu rozvoja verejnej a nemotorovej dopravy  v rámci podpory trvalo udržateľného rozvoja dopravy v mestách a regiónoch. S týmto cieľom ministerstvo dopravy vypracovalo a vláda schválila Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Tá počíta aj s vytvorením postu národného cyklokoordinátora a ôsmich regionálnych cyklokoordinátorov, ktorí budú spolupracovať na rozvoji cyklodopravy tak, aby jednotlivé projekty na seba nadväzovali a utvorili funkčný systém. Rovnako to už desať rokov funguje aj v Českej republike. Vytvorením pozície národného cyklokoordinátora a ôsmich regionálnych cyklokoordinátorov nevzniká nový útvar či už v rezorte dopravy, alebo na jednotlivých samosprávnych krajoch s potrebou zvýšenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Peter Klučka pracoval po skončení vysokoškolského štúdia prevažne v oblasti verejnej dopravy, medziiným na Železniciach Slovenskej republiky, v Dopravnom podniku Bratislava, v Bratislavskej integrovanej doprave.