Public Call for Ideas

21.03.2016 11:06

Európa a jej ekonomický výkon ako aj tvorba pracovných miest závisí od schopnosti našich občanov a podnikateľov predkladať kreativitne a vynaliezavé nápady pretavené do produktov a služieb.

V súčasnej dobe Európa zaostáva za kľúčovými medzinárodnými konkurentmi pri generovaní nových nápadov a inovácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie budúcej prosperity Európy.
 
Vzhľadom na túto skutočnosť si chce Európska komisia vypočuť hlas inovátorov, a to najmä v oblasti výskumu a inovácií programu Horizont 2020.
 
Preto Vás pozývame, aby ste reagovali na Verejnú výzvu na predkladanie nápadov. Tá je otvorená až do 29. apríla 2016 a tu nájdete všetky informácie. Výzva obsahuje otázky ako aj možnosť pre respondentov, nahrať podrobnejšie vyhlásenie.
 
Vaše nápady pomôžu formovať budúce návrhy komisie pre podporu začínajúcich podnikateľov a ďalších, ktorých cieľom je priniesť prelomové inovácie na trh.

 

Kontakt:

European Commission

DG Research & Innovation

Unit A3 - Framework Programme

 

ORBN 01/69

B-1049 Brussels/Belgium

+32 2 29 91973

christine.mottet@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/research

 

Zdroj: CVTI SR