Publikácia UNDP - Pomohli projekty Rómom na Slovensku?

16.10.2013 11:54

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že UNDP vydalo publikáciu venovanú rómskej problematike pod názvom "Pomohli projekty Rómom na Slovensku? Zistenia z analýzy projektov v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzie v programovom období 2007-2013". Publikáciu si môžete stiahnuť tu. Publikácia je dostupná aj v anglickom jazyku.