...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Publikované výsledky výziev v podprograme Kultúra 2016

28.04.2016 09:24

Štatistiky sú dostupné iba hlavným koordinátorom projektov, taktiež nie sú dostupné údaje o presných sumách, ktoré sú vyčlenené pre slovenské organizácie.

Kategória Projekty európskej spolupráce

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-european-cooperation-projects-2016_en

Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať nasledujúce slovenské inštitúcie: Sputnik OZ , ALIANCIA STARA TRZNICAVysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Podľa štatistík bola v kategórii projekty menšieho rozsahu úspešnosť 12,62%. Väčšie projekty získalo 12% podaných žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov umení, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom.

Projekty menšieho rozsahu

Podaných projektov 404, podporených 51

Slovensko 1/0

Projekty väčšieho rozsahu

Podaných projektov 125, podporených 15

Slovensko 0/0

 

Zdroj: Creative Europe Desk Slovakia