Pýtajme si slovenské!

13.10.2014 08:36

16. október 2014 je Národný deň  podpory ekonomiky Slovenska a nesie sa v znamení hesla „Pýtajme si slovenské“.

Dňa 16. októbra 2014 sa pri príležitosti Svetového dňa potravín uskutoční a zároveň zakladá tradícia celonárodnej aktivity zameraná na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom „Pýtajme si slovenské“.

Ciele Národného dňa “Pýtajme si slovenské“

- Prostredníctvom aktívnych občanov spojiť všetkých účastníkov trhu s cieľom podporiť ekonomiku Slovenska a vytvárať synergie medzi nimi. Aktívne zapojiť do Národného dňa občanov, podnikateľskú verejnosť, samosprávu, štátnu správu, združenia, médiá s cieľom zlepšiť makroekonomické ukazovatele

- Vzdelávať spotrebiteľa, prečo je potrebné nakupovať domáce produkty , ako funguje ekonomika a ako sa aj občan môže podieľať svojim nákupným správaním na zlepšení kvality života spoločnosti,  v ktorej žije, aký to má dopad na zlepšenie zamestnanosti, školstva, zdravotníctva, infraštruktúry,...

- Podporiť kúpu slovenských potravinárskych, nepotravinárskych výrobkov a využívania domácich  služieb, ktoré ponúkajú slovenské formou kampaní a ďalších  komunikačných aktivít

Aktivity Národného dňa “Pýtajme si slovenské“ 2014

OBČANIA

V tento deň si občania budú aktívne objednávať slovenské nápoje a jedlá pripravené zo slovenských surovín  v reštauráciách, bistrách, baroch... Budú viac ako inokedy nakupovať v obchodoch slovenské výrobky a takýmto uvedomelým spotrebiteľským prístupom podporia našich poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska. Cieľom prvého ročníka je presvedčiť nás všetkých o dôležitosti aktívneho prístupu k spotrebe slovenských výrobkov a produktov  a  využívaní tých služieb, ktoré ponúkajú domácu produkciu. Zamerali sme sa aj na školákov, ktorí sa môžu zapojiť do súťaže  „Pýtajme si slovenské“. Stačí ak nahrajú so svojou triedou krátke kreatívne video a pošlú ho na www.pytajmesislovenske.sk .

PODNIKATELIA

Prevádzky HoReCa segmentu a obchodu zapojené do tejto aktivity, po splnení kritérií, pre lepšiu orientáciu spotrebiteľov budú označené nálepkou    „U nás ponúkame slovenské“.

SAMOSPRÁVA

Môže podporiť štartovací ročník informovaním svojich občanov o význame podpory slovenských výrobcov a poskytovateľov služieb. Okrem ZMOS, ktorý podporil kampaň svojím partnerstvom, do akcie sa zapojilo viac ako 80 miest a obcí Slovenska, ktoré oboznamujú svojich občanov o tomto dni.

ŠTÁTNA SPRÁVA

Ministerstvá SR zapojené do tejto aktivity svojím odborným názorom a morálnou podporou napomáhajú vytvárať  pozitívne prostredie na fungovanie synergie medzi jednotlivými účastníkmi trhu

ZDRUŽENIA

Snažením Občianskeho združenia Kvalita z našich regiónov, ktorá Národný deň organizuje, je nachádzať stále viac nadšených ľudí a organizácií, ktorí pochopia, že len vzájomnou spoluprácou a aktívnym prístupom dospejeme k zlepšeniu stavu spoločnosti a kvality nášho života v nej.

MÉDIÁ

Dňa 14.10.2014 o 11.00, Bajkalská 25, Bratislava sa uskutoční tlačová konferencia za účasti spomenutých účastníkov trhu, aby spoločne informovali o tejto občianskej aktivite verejnosť Slovenska prostredníctvom médií.

Až 79% z opýtaných  občanov Slovenska  sa podľa   prieskumu GfK pozitívne vyjadrilo, či by sa aktívne zapojili do Národného dňa na podporu ekonomiky Slovenska.

16. október 2014 je Národný deň  podpory ekonomiky Slovenska. Môžete Slovensko a jeho ekonomiku podporiť aj vy  a pýtať si slovenské.

Viac informácií na www.kvalitaznasichregionov.sk

Plagát na stiahnutie

Zdroj: ZMOS