Ready2Go

17.03.2017 12:45

Patríte do kategórie malých a stredných podnikov, máte ambície expandovať do USA, Kanady, Čile, Indie alebo Kamerunu? Neviete, ako začať? Skúste zaregistrovať Vašu spoločnosť do projektu „Ready2Go" a máte možnosť naučiť sa viac o cielených trhoch.

Ako na to?

Výzva vydaná Európskou komisiou a Európskou agentúrou pre malé a stredné podniky (EASME), ktoré majú záujem rozšíriť si svoje podnikateľské aktivity do týchto krajín: Kamerun, Kanada, Čile, India, USA (max. 2 krajiny / 1MSP). Alternatívne krajiny: Argentína, Egypt.

Cielené sektory: Poľnohospodárstvo, potravinárstvo/ Biotechnológie/ Chemikálie/  Remeslá/ Kreatívny priemysel/ Životné prostredie/ Zdravotníctvo a farmácia/ IKT/ Inteligentná udržateľná energia/ Key Enabling Technologies/ Materiály/ Nano a mikro technológie/ Obchod a služby/ Udržateľné stavebníctvo/ Textil a móda/ Drevo a nábytok

Oprávnené subjekty: viď výzva (dostupná TU

Jazyk: anglický

Čiastočná úhrada cestovných nákladov:

  • Školenia vrámci Európy - max € 900 / 1 spoločnosť (1 osoba) / 1 školenie
  • Podujatia mimo Európy - max € 750/ 1 spoločnosť (1 osoba) / 1 podujatie (do výšky 50% nákladov)

Podujatia:

  • Individuálne školenia, koučovací program
    Kolektívne školenia zamerané na vybrané krajiny
    Účasť na B2B kooperačných podujatiach (maximálne 2)

Termín registrácie: 31. marec 2017!!

Webová stránka: https://www.b2match.eu/ready2go

Všetky potrebné dokumenty k registrácii nájdete na vyššie uvedenej webovej stránke (checklistself-declaration). Nezabudnite si tiež pripraviť krátky text v anglickom jazyku, prečo máte záujem zúčastniť sa na programe a prečo ste si vybrali vami zvolené krajiny.

Help desk: ready2go@mi.camcom.it, Tel. +39 02 8515 5396

 

Zdroj: SBA