Realizácia projektu: Doplnková vybavenosť na cyklotrasách náučného chodníka Považský Inovec

21.12.2022 10:55

V rámci projektu sme v obci Tesáre, ktorá leží na trase náučného chodníka umiestnili servisný tooler – servisný držiak bicykla s náradím na opravu na budovu obecného úradu. Doplnili sme tak už existujúci cyklobod v obci, kde sa nachádza aj nabíjacia stanica. Nachádza sa v centre obce, pri obecnom úrade a autobusovej zastávke. Tooler bude slúžiť (nielen) pre cyklistov prechádzajúcich po trase náučného chodníka Považský Inovec.

Realizované s finančnou podporou Ntrianskeho samosprávneho kraja.