Realizácia projektu: Inštalácia servisných cyklostojanov na NCH Považský Inovec

01.12.2021 11:11
Vďaka dotácii na cestovný ruch z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme mali možnosť zakúpiť a inštalovať tento kvalitný servisný cyklostojan s pumpou, ktorý bude slúžiť turistom a návštevníkom náučného chodníka Považský Inovec v autokempingu Duchonka. Takisto ako bonus je tam inštalovaný stojan na bicykle.
Hradené z dotácie NSK - cestovný ruch a spolufinancované z vlastných zdrojov Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko.