Regionálne diskusné fórum v Trnave

05.11.2013 11:55
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity organizuje v snahe priblížiť Európsky parlament bežnému občanovi ďalšie z rady zaujímavých diskusných fór.

Akcia sa uskutoční na pôde Trnavskej univerzity v priestoroch Auly Pazmaneum, a to v piatok 15. novembra, v čase od 09.30 do 13.30 hod.

Záujemcovia z rád študentov a verejnosti budú mať možnosť vyspovedať pozvaných hostí, medzi ktorými sa objavia aj poslanci Európskeho parlamentu, ktorí budú na ich dotazy vďačne odpovedať v rámci dvoch tematických blokov:
1. Ako Európska únia prispieva k zamestnaniu mladých ľudí
2. Je Európska únia globálnym hráčom vo svete
 .
 

Predbežný program podujatia

(Definitívny program bude zverejnený čoskoro)

09.30 - 09.45 Privítanie

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. dekanka PF TU
Robert Hajšel, riaditeľ, Informačná kancelária Európskeho parlamentu
Premietnutie filmu na navodenie atmosféry

09.45 - 11.00 Prvý tematický blok: Ako Európska únia prispieva k zamestnaniu mladých ľudí  

Edit Bauer, poslankyňa Európskeho parlamentu
Katarína Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu
Ivan Štefanec, poslanec NRSR, podpredseda VEZ
zástupca z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Monika Benedeková, podpredsedníčka Rady OZ KOVO  
Diskusia

11.00 - 11.15 Prestávka

11.15 - 12. 30 Druhý tematický blok: Je Európska únia globálnym hráčom vo svete?

Boris Zala, poslanec Európskeho parlamentu
Barbora Illková, Generálna riaditeľka, Sekcia právna a konzulárna, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  
Peter Varga, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Vladimír Bilčík, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Diskusia

12.30 Záver podujatia 

 .
Európsky parlament