Regionálne informačné semináre k III. Výzve Fondu pre MVO

03.06.2015 09:36

V termíne od 23. do 26. júna sa uskutočnia pre MVO na informačné semináre k III.výzve Fondu pre MNO…

 

Prihláška na informačný seminár

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation pozýva zástupkyne a zástupcov mimovládnych organizácií na seminár k III. výzve Programu podpory mimovládnych organizácií (Fond pre MVO) a k výzve v Bilaterálnom fonde.

Podpora v programe je zameraná predovšetkým na tie MVO, ktoré pracujú v priamom kontakte s cieľovými skupinami na komunitnej úrovni a/alebo ktoré majú záujem rozvíjať spoluprácu s partnermi v donorských krajinách (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). Program podpory MVO je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Vyplňte, prosím, nasledovnú prihlášku. Presná adresa miesta konania seminára bude upresnená (prostredníctvom vami zadaného emailu) v dostatočnom predstihu.

Za organizáciu je možné prihlásiť maximálne dve osoby. Posledný termín na prihlasovanie je: 15. júna 2015.

Prihlášku nájdete TU