Regionálne semináre SARIO

14.06.2016 10:00

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Združením pre rozvoj investícií (ISA), jej členskou základňou a ďalšími partnermi si Vás dovoľujú pozvať na sériu bezplatných regionálnych seminárov, ktoré sa budú konať počas júna 2016.

Využite možnosť diskutovať s odborníkmi pri riešení vysoko aktuálnych otázok a problémov spojených so zamestnávaním cudzincov, duálnym vzdelávaním, verejnými zákazkami či čerpaním eurofondov a iných aktuálnych tém týkajúcich sa slovenského investičného prostredia.

Počas celej série seminárov Vám budú k dispozícii na individuálne konzultácie aj zástupcovia SARIO.

Program seminárov a termíny registrácie na jednotlivé semináre:

Kontaktná osoba: Tomáš Michalík, E: michalik@isa-association.sk

Zdroj:MH SR