Regionálny dialóg ku klastrovým koncepciám

19.07.2013 09:06

Príďte si podiskutovať o tom, kam (ne)smeruje klastrová politika na Slovensku a ako zmeniť pohľad na fungovanie klastrov v Európe.

23. júla 2013 vás pozývame do Bratislavy na regionálny dialóg, ktorý sa bude konať v rámci projektu CluStrat „Posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“.

Klastre sú jedným zo základných podporných nástrojov pre rozvoj malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom ich existencie je podporovať spoluprácu medzi jednotlivými MSP v určitom sektore. Automobilové, strojárske a klastre cestovného ruchu sú najznámejšími na Slovensku, ktoré vznikli aj napriek zložitej situácii. Slovensko totiž nemá vhodnú legislatívu, ktorá by definovala a podporovala klastre ako také.

Cieľom projektu CluStrat bude preto zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík jednotlivých krajín.

Podujatie je bezplatné. Online registrácia.

Pozvánka a program podujatia.

Kontakt
NARMSP
Martin Levčík, Miroslav Poláček
+421 2 502 44 500
clustrat@nadsme.sk