Regionálny workshop "Verejno – súkromné partnerstva sa pripravujú na nové programovacie obdobie"

11.11.2013 11:46

Regionálne pracovisko NSRV SR pre prešovský kraj Vás pozýva na regionálny workshop "Verejno – súkromné partnerstva sa pripravujú na nové programovacie obdobie". Workshop sa bude konať 14.11.2013 v spoločenskej budove v obci Pavlovce pri Hanušovciach nad Topľov. V rámci workschopu prinesieme informácie o MAS, VSP, prístupe LEADER v novom programovacom období, skúsenosti z implementácie ISRU, chodu MAS a projektov spolupráce, tak aby sa tieto dali využiť pri príprave  pre nové programovacie obdobie. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie