Revidovaný pracovný program 2016-2017 pre oblasť FOOD zverejnený

25.11.2016 10:01

EK zverejnila revidovaný Work programme 2016-2017 pre oblasť Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (SC2) programu Horizont 2020.


Zdroj: CVTI