„Roadshow 2014“

05.09.2014 13:10

Úrad vlády Slovenskej republiky organizuje v septembri a októbri 2014 roadshow po stredných a stredných odborných školách na Slovensku.

Základnou myšlienkou súťaže s názvom  „Roadshow 2014“ je zviditeľnenie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch prostredníctvom originálneho videnia študentov, ktoré spracujú vo forme voľne písaného slohu na tému „Eurofondy a moje mesto“. 

Súťaž bude organizovaná  na stredných a stredných odborných školách a budú do nej zapojení študenti tretích ročníkov.

Cieľom súťaže s názvom „Roadshow 2014“ je informačnou a súťažnou formou priblížiť aktuálnu problematiku a možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Podpora tvorivého procesu na stredných a  stredných odborných školách, podpora znalostí o  Európskej únii a podpora tvorivého myslenia.

Súťaž bude v termíne od 16. septembra 2014 do 09. októbra 2014 podľa harmonogramu, ktorý stanoví organizátor.

Štatút súťaže_final_21_8_2014.pdf

skoly harmonogram.pdf