Roadshow 2016 má nový štatút

04.08.2016 10:22

Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravuje na jeseň zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2016. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť vyskúšať si pripraviť projektový zámer na základe skutočných potrieb vybraného regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov. 

 
Roadshow 2016 sa bude konať v 16 mestách Slovenska, a to Lučenec, Poltár alebo alternatíva, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Čadca, Topoľčany, Považská Bystrica a Turčianske Teplice. Súťaž bude pozostávať z informačného stretnutia, krátkeho vedomostného testu a prednášky, na ktorej sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Následne im lektori vysvetlia súťažné zadanie – simulované spracovanie projektového zámeru. Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 2 súťažne 4- členné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer, ktorý odošlú do 31.12.2016 na našu adresu. Práce bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých a Riadiacich orgánov operačných programov. Pre víťazov ako jednotlivcov, ale aj pre školy sú pripravené zaujímavé hodnotné ceny
 
     
Pre školy *:
 
1.cena  Tovar v hodnote 10.000,- €
2.cena-  Tovar v hodnote  8.000,- €
3.cena-  Tovar v hodnote  6.000,- €
 
 
Každý člen víťazného tímu **:

*Výhry tovarového charakteru zadefinujú víťazné školy najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov organizátorom. Výhry tovarového charakteru budú odovzdané víťazom po ukončení verejného obstarávania, najneskôr do konca júna 2017.
 
**Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave najneskôr do 28. februára 2017

Štatút súťaže Roadshow