Roadshow 2016

30.09.2016 12:26

Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na mesiac október 2016 opäť zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2016. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť pripraviť projektový zámer na základe skutočných potrieb  regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.
 
Roadshow 2016 zavíta do  18 miest Slovenska -  už v pondelok 3.októbra 2016 štartuje Roadshow 2016 v Lučenci  na Obchodnej akadémii, pokračuje v mestách ako Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec, Veľký Krtíš, Krupina, Topoľčany, Čadca, Turčianske Teplice, Považská Bystrica, ale aj Sabinov, Kežmarok, Revúca, Rožňava, Vranov Nad Topľou, Sobrance, Trebišov a končí sa 13.októbra 2016 vo Svidníku na Strednej. priemyselnej škole.    
Podujatie bude pozostávať z informačného stretnutia, krátkeho vedomostného testu a prednášky, na ktorej sa študenti budú mať možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Následne im lektori vysvetlia súťažné zadanie – simulované spracovanie projektového zámeru. Študenti budú mať možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer.  Termín jeho odoslania na adresu Úradu vlády SR je 31.12.2016 Práce bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov.
 
Pre víťazov ako jednotlivcov, ale aj pre školy sú pripravené zaujímavé hodnotné ceny:
      

Pre školy *:
 
1.cena  Tovar v hodnote 10.000,- €
2.cena-  Tovar v hodnote  8.000,- €
3.cena-  Tovar v hodnote  6.000,- €
 
 
Každý člen víťazného tímu **:

*Výhry tovarového charakteru zadefinujú víťazné školy najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov organizátorom. Výhry tovarového charakteru budú odovzdané víťazom po ukončení verejného obstarávania, najneskôr do konca júna 2017.
 
**Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave najneskôr do 28. februára 2017

Štatút súťaže Roadshow

 

PONDELOK, 3.10.

8:00

8:50

Lučenec

Obchodná akadémia

12:15

13:00

Lučenec

Súkromné gymnázium

UTOROK, 4.10.

8:00

8:50

Rimavská Sobota

Gymnázium I.K.

12:15

13:00

Rimavská Sobota

Obchodná akadémia

STREDA, 5.10.

8:00

8:50

Hnúšťa

Gymnázium M.H.

12:15

13:00

Tisovec

Evanjelické gymnázium

ŠTVRTOK, 6.10.

7:20

8:00

Veľký Krtíš

Gymnázium A.H.Š.

12:15

13:00

Krupina

M. R. Štefánika 8

 

 

 

 

 

PONDELOK, 10.10.

8:00

8:50

Topoľčany

Súkromné konzervatórium

12:15

13:00

Topoľčany

Obchodná akadémia

UTOROK, 11.10.

8:00

8:50

Čadca

Obchodná akadémia

12:15

13:00

Čadca

SOŠ technická

STREDA 12.10.

8:00

8:50

Turčianske Teplice

Spojená škola-Gymnázium

12:15

13:00

Turčianske Teplice

Pedag.a sociál.akadémia

ŠTVRTOK, 13.10.

8:00

8:50

Považská Bystrica

Obchodná akadémia

12:15

13:00

Považská Bystrica

Stredná zdravot. škola

 

 

 

 

 

PONDELOK, 3.10.

8:00

8:50

Sabinov

Gymnázium A. Prídavka

12:15

13:00

Sabinov

Spojená škola - SOŠ

UTOROK, 4.10.

8:00

8:50

Kežmarok

Stredná odborná škola

12:15

13:00

Kežmarok

Hotelová akadémia

STREDA, 5.10.

8:00

8:50

Revúca

Gymnázium M.K.

12:15

13:00

Revúca

Prvé slov.lit.gymnázium

ŠTVRTOK, 6.10.

8:00

8:50

Rožňava

Gymnázium P. J.Šafárika

12:15

13:00

Rožňava

Obchodná akadémia

 

 

 

 

 

PONDELOK, 10.10.

8:00

8:50

Vranov nad Topľou

Gymnázium

12:15

13:00

Vranov nad Topľou

SOŠ drevárska

UTOROK, 11.10.

8:00

8:50

Sobrance

Gymnázium

12:15

13:00

Sobrance

SOŠ obchodu a služieb

STREDA, 12.10.

8:00

8:50

Trebišov

Gymnázium

12:15

13:00

Trebišov

Cirkevné gymnázium

ŠTVRTOK, 13.10.

8:00

8:50

Svidník

Spojená škola - OA

12:15

13:00

Svidník

Str. priemyselná škola