Roadshow 2016

14.10.2016 19:30

Na dvoch stredných školách vo Svidníku sa včera ukončila Roadshow 2016 Úradu vlády Slovenskej republiky. Tento týždeň sa lektori Úradu vlády predstavili s prednáškami na stredných školách  vo Vranove nad Topľou, Sobranciach, Trebišove ,Svidníku, Topoľčanoch, Čadci, Turčianskych Tepliciach a  Považskej Bystrici.
 
Študenti sa aktívne zapájali do diskusie, ktoré sa týkali otázok týkajúcich sa zlepšenia života v ich regióne.
Za najväčšie problémy považovali nezamestnanosť, cestnú infraštruktúru, zdravotníctvo a málo rozvinutý cestovný ruch a potvrdili tak okruhy problémov, ktoré trápili aj študentov na školách, ktoré lektori Úradu vlády navštívili minulý týždeň.
 
  So súťažou, ktorej cieľom je tvorivo zapojiť mladých ľudí prostredníctvom vypracovania vlastného projektového zámeru podľa skutočných potrieb regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov v rámci nového programového obdobia 2014/2020 a čerpania eurofondov v SR, sa tak oboznámili študenti v Lučenci, Rimavskej Sobote, Hnúšti, Tisovci, Veľkom Krtíši, Krupine, Topoľčanoch, Čadci, Turčianskych Tepliciach, Považskej Bystrici, ale aj v Sabinove, Kežmarku, Revúcej, Rožňave, Vranove Nad Topľou, Sobranciach, Svidníku a Trebišove. Vytvorenie netradičného dizajnového podniku, ktorý by poskytol zamestnanie najmä mladým kreatívnym ľuďom, rekonštrukcia historického mosta, ktorý by zatraktívnil svoje okolie pre miestnych aj turistov - to boli niektoré z nápadov na vlastný projektový zámer študentov stredných škôl a gymnázií, ktorými sa zapojili do diskusie v rámci putovnej časti Roadshow 2016 Úradu vlády SR.  

Každá škola bude môcť vytvoriť maximálne tri štvorčlenné družstvá, ktorých úlohou bude vypracovať spomínaný projektový zámer a poslať ho na adresu Úradu vlády SR do 31. decembra 2016. Práce bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov. Vyhlásenie výsledkov so slávnostným odovzdávaním cien sa uskutoční do konca februára 2017.
 
Pre víťazov ako jednotlivcov, ale aj pre školy sú pripravené zaujímavé hodnotné ceny:

Pre školy:
1. cena - tovar v hodnote 10.000 eur 2. cena - tovar v hodnote 8.000 eur 3. cena - tovar v hodnote 6.000 eur

Každý člen víťazného tímu získa:
1. cena - Smart Tv 4K Ultra 2. cena - Tablet 3. cena - Smart hodinky