Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

30.05.2017 13:28

Kancelária fondu zverejnila 26.5.2017 rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto 

Podprogramy:

- 1.5 Literatúra,

- 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

- 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.

 

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela