Rozhodnutie riaditeľa o (ne)poskytnutí finančných prostriedkov z FPu

20.06.2016 10:25

V dňoch 13. a 14.6.2016 sa v sídle FPu uskutočnilo zasadnutie odbornej komisie, ktorá posudzovala žiadosti o finančné prostriedky z verejných zdrojov v rámci Výzvy FPu č. 8/2016 pre Podprogram 6.1 - Knižnice.

Na základe hodnotenia a odporúčania odbornej komisie riaditeľ FPu rozhodol o poskytnutí alebo neposkytnutí finančných prostriedkov pre jednotlivé žiadosti.

Rozhodnutie riaditeľa FPu možno nájsť na tomto linku.

Autor: Fond na podporu umenia