Rozhodnutie riaditeľa o (ne)poskytnutí finančných prostriedkov z FPu

21.07.2016 13:00

V dňoch 18. - 19.7.2016 sa uskutočnilo zasadnutie odbornej komisie pre Podprogram 6.2 - Múzeá a galérie a Podprogram 6.3 - Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016, ktoré posudzovali žiadosti o finančné prostriedky z verejných zdrojov.

Na základe hodnotenia a odporúčania odbornej komisie riaditeľ FPu rozhodol o poskytnutí alebo neposkytnutí finančných prostriedkov pre jednotlivé žiadosti.

Rozhodnutie riaditeľa FPu možno nájsť na tomto linku.

Zdroj: Fond na podporu umenia