Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 7/2017 FOND NA PODPORU UMENIA

12.06.2017 14:35

Výsledky poslednej Výzvy č. 7/2017 sú už zverejnené na webovej stránke FPÚ. Rozhodovalo sa o týchto podprogramoch: - 5.2.2 Akvizícia múzeí, - 5.3.2 Akvizícia galérií, - 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov, - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze:https://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela