Rozvojový program verejných prác NSK 2016-2018

12.12.2014 14:18

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri príprave Rozvojového programu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016-2018 je potrebné, aby obce postupovali v zmysle Zákona č. 254/1998 v znení ďalších zmien o verejných prácach a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z.z.

Dokumenty na stiahnutie:

Zákon č. 260/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach: (PDF 69,96kB)

Vyhláška č. 83/2008 Z.z.: (PDF 68,59kB)

Opatrenie ku klasifikácii stavieb č. 128/2000 Z.z.: (PDF 146,83kB)

Tabuľka 2016 - 2018: (RTF 296,89kB)