Samospráva a separovaný zber

01.10.2013 14:44

4. ročník odbornej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 sa bude venovať aktuálnym otázkam v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku. Konferencia  je určená samospráve, štátnej správe a odbornej verejnosti.

Zástupcovia samosprávy, štátnej správy a široká odborná verejnosť sa dozvedia viac o pripravovanom zákone o odpadoch a jeho najvýznamnejších zmenách, ktoré sa týkajú miest a obcí a financovania triedeného zberu v nich, o princípoch rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov a problémoch samosprávy a riešení praktických problémov v oblasti odpadového hospodárstva v obciach a mestách. 

Konferencia je spojená s vyhodnotením 4. ročníka Súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce a slávnostným odovzdávaním finančných cien v celkovej výške 10 500 €.

Organizátormi konferencie sú  ENVI-PAK a SLICPEN, záštitu nad ňou prebrali štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz a Únia miest Slovenska. Konferencia sa uskutoční 10. októbra.

Viac informácií: www.envipak.sk