Samosprávy musíme pri čerpaní EÚ fondov považovať za partnerov, nie nepriateľov

14.07.2016 09:48

Zjednotiť systém čerpania eurofondov a obnoviť dôveru prijímateľov finančnej pomoci - tieto ciele hodnotí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini ako priority slovenského predsedníctva v oblasti Kohéznej politiky. Prezentoval ich na pôde Európskeho parlamentu počas tzv. híringu, na ktorom predstúpil pred europoslancov a odpovedal na ich otázky. Čerpanie EÚ fondov je podľa neho aj napriek niektorým zlepšeniam naďalej komplikované a častokrát prijímateľov na úrovni miest a obcí demotivuje.

"Nemôžeme považovať mestá a obce, teda prijímateľov za potenciálnych defraudantov, alebo tých, ktorí chcú zneužiť tieto prostriedky, ale musíme ich vnímať ako partnerov. Ak sú obce a mestá schopné narábať dobre a efektívne so zdrojmi svojich vlastných daňových poplatníkov a zo svojich rozpočtov, tak predpokladáme, že rovnako transparentne a efektívne budú schopní nakladať aj so zdrojmi zo štrukturálnych fondov, a tak zvyšovať kvalitu života svojich občanov," uviedol Peter Pellegrini.

Slovenské predsedníctvo chce v najbližších mesiacoch naštartovať reformu Kohéznej politiky. Jednoduchšie pravidlá by mali prijímateľov motivovať, aby sa hlásili do výziev a projektov a využívali investičné zdroje.

 "Štrukturálne fondy, kohézna politika a politika súdržnosti majú obrovské pozitíva, ktoré v reálnom živote môžu občania pocítiť. Ale majú naopak extrémne zlú reputáciu, hoci ich reálne prínosy sú zjavné. Preto musíme tieto oblasti propagovať a poukazovať práve na ich potrebu a uľahčovanie života v regiónoch," dodal Pellegrini.

Proces híringov pokračuje aj dnes. Podpredseda vlády prednesie priority Jednotného digitálneho trhu pred Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Híring bude dostupný aj online medzi 11:00 - 12:30 na  stránke:

https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/imco/home.html

Zdroj: ÚV SR