Šanca pre neznáme krajiny

08.10.2013 11:39

V dňoch 10. – 11. októbra 2013 sa bude konať konferencia a sympózium Šanca pre neznáme krajiny s podtitulom génius loci málo známych, nevšedných krajín.

Miestom konania odborného programu je Čierny Balog, sympózium je sústredené do Ľubietovej.

Cieľom konferencie je vyzdvihnúť význam génia loci regiónu, ktorý súvisí s históriou baníctva, hutníctva, lesníctva a vyznačuje sa prírodnými zaujímavosťami.

Podujatie je prostriedkom na hľadanie možností, ako využiť tento kraj v budúcnosti, poskytne impulz na zhodnotenie potenciálu územia, zvýšenie jeho prosperity a oživenie tradícií.

Konferencia je príležitosťou na stretnutie zástupcov odborných organizácií, vedeckých inštitúcií,  predstaviteľov regionálnej a miestnej samosprávy.

Súčasťou podujatia je experimentálna tavba železa, odlievanie liatinových umeleckých skulptúr v Ľubietovej so sprievodným kultúrnym programom, exkurzie na zaujímavé miesta.

Organizátormi konferencie, ktorá sa koná v rámci podpory implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR sú: Technická univerzita vo Zvolene,  Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, obec Ľubietová, obec Hronec, obec Čierny Balog, Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Regionálna rozvojová agentúra Liptov, Čiernohronská železnica Čierny Balog a OZ LIBETHA.

 

Pozvánka + program.pdf