Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. októbra 2016

03.10.2016 14:33

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná od 1. októbra 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)