...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Schválené programy cezhraničnej spolupráce 2014-2020

26.09.2014 12:00

Vláda Slovenskej republiky na svojej 123. schôdzi

pod bodom 13 schválila s pripomienkou:  Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020;

pod bodom 14 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko -Slovenská republika 2014-2020;

pod bodom 15 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020;

pod bodom 16 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2014-2020;

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/761