Sekcia informatizácie,sekcia riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), a Sekcia riadenia investícií pod jednou strechou

06.06.2016 09:50

Efektívnejšie čerpanie eurofondov, prísnejšie posudzovanie IT projektov alebo aj profesionálny manažment veľkých investícií – aj toto sú ciele nového úradu, ktorý vznikol 1.6. 2016. Pod gesciou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho sa tak ocitli hneď tri oblasti, ktoré boli doteraz fragmentované medzi orgánmi štátnej správy. Pod jednu strechu sa presúvajú sekcia informatizácie, ktorá bola doteraz na ministerstve financií, sekcia riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktorej agendu pokrýval Centrálny koordinačný orgán patriaci pod Úrad vlády a novovytvorená sekcia riadenia investícií.

Doterajšie fungovanie podľa vicepremiéra Pellegriniho nemohlo zabezpečiť dynamické prispôsobovanie sa rýchlemu vývoju v oblasti IKT a nástupu nových trendov. „Slovensko sa nemohlo porovnávať s modelmi v zahraničí, ktoré uplatňujú napríklad Veľká Británia či Estónsko. Preto cítim veľkú zodpovednosť za fungovanie tohto nového úradu a verím, že ho nasmerujeme tak, aby občan naozaj pocítil pozitívne zmeny,“ hovorí Pellegrini.

Do týchto zmien by sa mala viac zapájať aj odborná verejnosť. Nový úrad plánuje intenzívnejšie komunikovať s neziskovým sektorom a rôznymi iniciatívami, ktoré doterajšie nastavenie hodnotili skôr kriticky. „Potrebujeme zvýšiť transparentnosť, optimalizovať realizované projekty a musíme tiež efektívne vynucovať nevyhnutné legislatívne zmeny,“ myslí si vicepremiér.

Úrad bude mať asi 200 zamestnancov. Z veľkej väčšiny však pôjde o pracovníkov, ktorí sa len presunú zo svojich doterajších pracovísk.