Seminár „Aktívne zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy“

24.09.2014 10:50

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci projektu "Rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania" organizuje bezplatný seminár „Aktívne zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy“. Seminár je určený pre štatutárnych zástupcov spoločností, resp. vedúcich zamestnancov oddelení ľudských zdrojov a personalistiky spoločností, ktoré zápasia s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, a pre živnostníkov, ktorí si chcú vychovať svojich spolupracovníkov a pokračovateľov.

Účastníci seminára získajú:

  • informácie o aktuálnej a pripravovanej legislatíve v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a o bonusoch pre zamestnávateľov, ktorí vstúpia do procesu odborného vzdelávania,
  • praktické rady od zamestnávateľov aktívne spolupracujúcich so školami a odpovede na otázky: Ako a prečo sa zapojiť do odborného vzdelávania a prípravy? Ako si pripraviť v spolupráci so strednou odbornou školou budúceho zamestnanca podľa svojich potrieb?

Termín: 10. októbra 2014 (piatok)

Miesto: Ministerstvo hospodárstva SR, zasadačka na 1. poschodí, Mierová 19, Bratislava 212

Program:

09.45 – 10.00 Registrácia účastníkov

10.00 – 10.10 Otvorenie seminára
                    Ing. Rastislav Chovanec, PhD., štátny tajomník, MH SR

10.10 – 10.30 Potreba transformácie stredoškolského odborného vzdelávania pre potreby hospodárstva Slovenskej republiky
                    Ing. Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR

10.30 – 10.50 Vstup zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy a bonusy vyplývajúce pre zamestnávateľov zo zákona o odbornom 
                     vzdelávaní a príprave 
                     Ing. Ladislav Kováč, odborný zamestnanec projektu „Rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania ŠIOV, zástupca SOPK

10.50 – 11.10 Tézy nového zákona o odbornom vzdelávaní
                     Ing. Ladislav Kováč, odborný zamestnanec projektu „Rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania ŠIOV, zástupca SOPK

11.10 – 11.30 Prestávka

11.30 – 12.00 Príklady úspešnej spolupráce zamestnávateľov so školami
                     
Bc. Zuzana Vinklerová, prokurista, dm drogerie markt, s.r.o., 
                    Ing. Ivan Slobodník, generálny riaditeľ, OSRAM, a. s., Nové Zámky,
                    
Ing. Martina Krišková, project Manager, Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva

12.00 – 12.20 Zamestnávanie absolventov škôl 
                     Mgr. Katarína Dubovanová, riaditeľka sekcie služieb zamestnanosti, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

12.20 – 12.40 Informácie o výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2015
                     Ing. Martin Hlinka, riaditeľ odboru priemyslu a inovácii, MH SR

12.40 -13.00 Diskusia – otázky, problémy zamestnávateľov pri nadväzovaní spolupráce so školami a pri zamestnávaní absolventov

13.00 Záver seminára

Termín potvrdenia účasti na seminári návratkou na e-mail: janatova@mhsr.sk do 30. septembra 2014.

 Návratka  (RTF)

Zdroj: Alena Janatová - MH SR