Seminár Energetická efektívnosť pre energetických audítorov

25.11.2013 12:21

SIEA pozýva na odborný seminár Energetická efektívnosť pre energetických audítorov. Podujatie pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU sa uskutoční 10. decembra 2013 v Hoteli Kongres Gala pri Banskej Bystrici.

 

Seminár je určený najmä pre energetických audítorov v priemysle a pôdohospodárstve, ktorí majú záujem získať aktuálne informácie o najnovších a pripravovaných legislatívnych predpisoch v oblasti energetickej efektívnosti a ich vplyve na realizáciu energetických auditov.

 

Témy seminára:
  • Aký dopad bude mať smernica o energetickej efektívnosti na vykonávanie energetických auditov?
  • Ovplyvní zmena legislatívnych predpisov v energetike a tepelnej energetike návrh opatrení na úsporu energie?
  • Budú mať zmeny v predpisoch o ochrane ovzdušia dopad na spotrebu energie?
  • Je kvalita energetických auditov vyhovujúca?

 

Podmienky účasti:

Vstup na podujatie je bezplatný. V prípade Vášho záujmu o účasť na seminári je nutné vyplniť online formulár. Registrácia prebieha do 4. decembra 2013, prípadne do naplnenia kapacity.  Potvrdenie účasti Vám pošleme elektronicky na Váš e-mail najneskôr dňa 6. decembra 2013.

Vzhľadom na vysoký záujem o seminár prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak ďalším možnosť prísť na seminár.

V prípade otázok kontaktujte poradenské centrum v Banskej Bystrici na bezplatnom telefónnom čísle 0800 199 399, prípadne 02/5824 8207 alebo zašlite e-mail na poradenstvo@siea.gov.sk.

 
Organizačné informácie:

Miesto konania: Hotel Kongres Gala, Hronsecká cesta 1

Prezencia účastníkov: 10. 12. 2013, 9.00 - 9.30 h

Začiatok seminára: 10. 12. 2013 o 9.30 h

Ukončenie seminára: 10. 12. 2013 o 15.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné občerstvenie, obed a parkovanie počas trvania seminára.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.