SEMINÁR EURÓPSKEHO KONTAKTNÉHO BODU - 1. POMOC V POSLEDNEJ MINÚTE

20.08.2013 09:59

Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko pre program Európa pre občanov

Dátum: 21. august 2013 od 10:00 do 13:00 hod.

                           Lokalita: Národné osvetové centrum Slovensko

                                             zasadačka EKB

                                              Námestie SNP 12, Bratislava


Workshop je určený pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach o podporu v programe Európa pre občanov s uzávierkou 2.septembra 2013:

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami

Žiadatelia pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať technické/administratívne nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.


Na seminár je možné prihlásiť sa do 20. augusta 2013 zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.

 

Zdroj: www.europapreobcanov.sk

 

sekcia vonkajších vzťahov
20.8.2013